Choď na obsah Choď na menu
 


 

TRNAVA - ARCIBISKUPSTVO, ADRESA: Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza

Jána Hollého 10, P. O. Box 78, 917 66 Trnava, tel.: 033/ 591 21 11, sekretariat@abu.sk, http://www.abu.sk, apoštolský administrátor sede vacante biskup Orosch Ján, CM, osobný sekretár biskupa Pavčír Ján, Mons., jan.pavcir@abu.sk, kancelár Nemec Rastislav, JCLic., rastislav.nemec@abu.sk, generálny vikár Kuna Ladislav, PhDr., ladislav.kuna@abu.sk, biskupský vikár Zemko Pavol, Th.Dr.., pavol.zemko@abu.sk, riaditeľ arcibiskupského úradu Gábriš Jozef, PhDr. PaedDr., jozef.gabris@abu.sk, súdny vikár Bazala Radoslav, JCLic., radoslav.bazala@abu.sk, PR a komunikácia: Vanovčanová Margita, margita.vanovcanova@abu.sk, ekonóm Savara Peter, Mgr., peter.savara@abu.sk, právnik Škumát Martin, Mgr., martin.skumat@abu.sk, referent správy majetku Branišová Marcela, marcela.branisova@abu.sk, personálna správa: Karelová Mária, maria.karelova@abu.sk, finančný účtovník Kopáčiková Terézia, terezia.kopacikova@abu.sk, finančný účtovník – pokladník Marasová Mária, maria.marasova@abu.sk, súdne notárky: Sedláková Tatiana, Mgr., tatiana.sedlakova@abu.sk, Horváthová Eva, Mgr., eva.horvathova@abu.sk, odborný referent financovania škôl Brnová Jana, jana.brnova@abu.sk, Informačné technológie, administrátor IT: Mgr. Ján Vido Ján, Mgr., admin@abu.sk, technicko - hospodársky referent Zvončan Štefan, Ing., stefan.zvoncan@abu.sk, podateľňa: Hudáková Ľubica, Bc., lubica.hudakova@abu.sk, archív: Karaba Rastislav, PhDr., rastislav.karaba@abu.sk, registratúrne stredisko: Trnková Božena, Mgr. (sestra Petra), bozena.trnkova@abu.sk, informátor Šarmír Jozef, vodič Hužovič Juraj, juraj.huzovic@abu.sk, údržba: Bošnák Andrej, andrej.bosnak@abu.sk, upratovačka Mária Babečková, BISKUP: apoštolský administrátor sede vacante Orosch Ján, Mons., EMERITNÍ BISKUPI: arcibiskup Sokol Ján, Mons., Dr. h. c., arcibiskup Bezák Róbert, Mons., CSsR, arcibiskup Hrušovský Dominik, Mons., ThLic., Dr. h. c. (k r. 2012 býva v Nitre, na Hrade, emeritný arcibiskup, bývalý apoštolský nuncius, pápežský prelát, biskup Tóth Dominik, Mons., biskup Vrablec Štefan, Mons., ThDr., pápežský prelát, VIKÁRI: generálny vikár Kuna Ladislav, PhDr., ladislav.kuna@abu.sk, biskupský vikár Zemko Pavol, Th.Dr., pavol.zemko@abu.sk, súdny vikár Bazala Radoslav, JCLic., radoslav.bazala@abu.sk, OSTATNÍ KŇAZI: bývalý osobný sekretár arcibiskupa Bezáka Repa Peter, Mgr., kancelár Nemec Rastislav, JCLic., rastislav.nemec@abu.sk, osobný sekretár pomocného biskupa Oroscha Pavčír Ján, Mons., jan.pavcir@abu.sk, riaditeľ arcibiskupského úradu Gábriš Jozef, PhDr. PaedDr., jozef.gabris@abu.sk, PREDCHODCOVIA - arcibiskupi, biskupi, generálni vikári, apoštolskí administrátori: 1543 - 1549 - Pavol de Varda, ostrihomský arcibiskup (v Trnave od r. 1543), 1551 - Martinusius Juraj, kardinál a ostrihomský arcibiskup, 1553 - 1568 - Oláh Mikuláš, ostrihomský arcibiskup, 1569 - 1573 - Vranchich Anton, kardinál a ostrihomský arcibiskup, 1573 - 1586 - Telegdy Mikuláš, biskup, arcibiskupský vikár, 1587 – 1592 – biskup, arcibiskupský vikár Kutassy Ján, 1592 – 1596 – biskup, arcibiskupský vikár Chereödy Ján, 1596 – Fehérköy Štefan, 1597 – 1601 – arcibiskup Kutassy Ján, 1602 – 1605 – biskup, arcibiskupský vikár Szuhay Štefan, 1607 – 1615 – kardinál, arcibiskup Forgách František, 1616 – 1637 – kardinál, arcibiskup Pázmány Peter, 1637 – 1641 – arcibiskup Lósy Imrich, 1642 – 1666 – arcibiskup Lippay Juraj, 1666 – 1685 – arcibiskup Szelepchényi Juraj, 1685 – 1695 – arcibiskup Széchenyi Juraj, 1695 – 1707 – kardinál, arcibiskup Kollonich Leopold, 1707 – 1721 – kardinál, arcibiskup Christián August von Sachsen, 1725 – 1745 – arcibiskup Eszterházy Imrich, 1751 – 1757 – arcibiskup Csáky Mikuláš, 1764 – 1776 – arcibiskup Barkóczy František, 1776 – 1799 – kardinál, arcibiskup Batthyány Jozef, 1808 – 1809 – arcibiskup Ambrź Karol von Este, 1819 – 1831 – kardinál, arcibiskup Rudnay Alexander, do 9. 8. 1886, kedy zomrel - Szajbély Henrich (Sajbéli Henrich), titulárny biskup, generálny vikár trnavský (narodený v r. 1804 v Modre), 1886 – 1893 – biskup, arcibiskupský vikár Boltizár Jozef, 1893 – 1901 – arcibiskupský vikár Szilányi František, 1902 – 1916 - - arcibiskupský vikár Jedlička Pavol, 1916 – 1919 – arcibiskupský vikár Báthy Ladislav, 1919 – 1922 - Osvald František Richard, arcibiskupský vikár (Bol menovaný nielen pre Trnavský vikariát, ale aj pre celé územie Ostrihomskej arcidiecézy spadajúce pod územie ČSR, 22. 5. 1922 – apoštolský administrátor a titulárny biskup (od 14. 6. 1925) Jantausch Pavol, ThDr., 8. 7. 1947 – administrátor a titulárny biskup (od 14. 8. 1949) Lazík Ambróz, ThDr., 19. 2. 1969 – apoštolský administrátor a titulárny biskup (od 3. 3. 1973, posmrtne titulárny arcibiskup) Gábriš Július, RNDr., 14. 11. 1987 – administrátor arcidiecézy (od 12. 6. 1988 titulárny biskup, 26. 7. 1989 trnavský arcibiskup) Sokol Ján, Mons., Dr. h. c., 18. 4. 2009 – júl 2012 - arcibiskup Bezák Róbert, Mons., CSsR, POMOCNÍ BISKUPI A VIKÁRI: do 7. 8. 1936, kedy zomrel - Nečesálek Karol, Mons., generálny vikár trnavský (narodený v r. 1865), 17. 3. 1938 – pomocný biskup, ostatní kňazi: 1990 - 1. 7. 2005 - rektor katedrálneho kostola sv. Jána Krstiteľa Pavčír Ján, Mons., pred r. 2011 - Kurilla Viliam, Mons., Ing.

Zoznam farností okresu Trnava

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

neplatne udaje

(Martin , 7. 3. 2015 22:02)

minimalne na 50% neaktualne udaje

radsej to vymazat