Choď na obsah Choď na menu
 


TRNAVA - SV.  MIKULÁŠATrnavský dekanát, Trnavská arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Trnava, Trnava - mesto, Trnava - dóm, Trnava - hrubý kostol, VÝVOJ NÁZVU mesta: Terna, Turnaw, Tirnow, Sumbot, lat.: Tyrnavia, Tirnavia, maď.: Nagyszombat, nem.: Tirnau, Tyrnau, lat.: Tyrnavia, ADRESA: M. Schneidera Trnavského 3, 917 01, Trnava, tel.: 033 / 534 00 55, trnava@fara.sk, správca stránky: trnava.fara@gmail.com, http://www.trnava.fara.sk, na Facebooku, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ: pondelok - piatok 10:00 hod. do 12.00 hod, 15.00 do 16.00 (v stredu do 17:30), KŇAZI: dekan - farár, rektor Baziliky sv. Mikuláša Vojtko Stanislav, Prof., ThDr., PhD. (od r. 2013), kaplán Schindler Juraj, Mgr., Ing., kaplán Cehlárik Milan, Mgr., vo farnosti: Baláž Anton Imrich, SchP, Mgr. (k r. 2013), Špankovič Daniel, Opraem., k r. 2010 – správca Kostola sv. Heleny, školský dekan a riaditeľ DKÚ Hašan Ľuboš, PaeDr., v Rezidencii jezuitov (Františkánska 34, 917 10 Trnava, http://www.jezuiti.sk/index.php?stranka=domy_trnava&otvor=152#152): superior komunity SJ Gábriš František, gabris.fsj@gmail.com (k r. 2013), minister domu Mecko Marcel, rektor kostola Pilarčík, Ľubomír, l.pilarcik@post.sk (k r. 2013), duchovný moderátor Centra pomoci pre rodinu Kasan Matej, www.cppr.sk, lamedko@gmail.com (k r. 2013), VŠ učiteľ histórie na TU Dolinsky Juraj, juraj.dolinsky@tftu.sk (k r. 2013), riaditeľ vydavateľstva Dobrá kniha Sočufka František, frantiseks@gmail.com (k r. 2013), spisovateľ Labo Šebastián (k r. 2013), Krištofóry František, fero_kristof@azet.sk (k r. 2013), Štyrák Anton (k r. 2013), VŠ učiteľ na TU Mráz Marian, MUDr., mrazm3@gmail.com (k r. 2013), výpomoc v kostole Puss Alexander, SJ, alexanderpuss@gmail.com (k r. 2013), Bakoš Miloslav (k r. 2013), členovia komunity bývajúci prevažne na iných miestach: Tibenský Peter (k r. 2013), Burda Ján (k r. 2013), PREDCHODCOVIA - farári: okolo r. 1258 – 1284 Vitka, 1309 – 1320 Juraj, 1332 – 1357 Corradus, 1397 –Jacobus Juraj, okolo 1400 – Michal, 1432 – 1438 - Farntaschen Mikuláš, 1464 –Hallswagen Adalrik, 1471 – 1485 - Václav, 1486 – 1487 - Jakub, 1487 – 1505 - Ján (magister, zo Šintavy), 1506 – 1510 - Szrmog Juraj, 1510 – 1516 (1518?) - Taschner Štefan, 1518 – 1519 - Kerstur(ský) Ján, 1519 – 1535 - Alexander, 1535 – 1536 - Krwg Juraj, 1536 – 1538 - Papay Pavol, 1538 – 1540 - de Bozin Juraj, 1540 – 1543 - Klusperger Ján, 1543 – 1545 - Gothard(ig) Ján, 1545 – 1560 - Monozlo Mikuláš, 1560 – 1562 - de Nagh Komar Valentín, 1562 – 1567 - Telegdi Mikuláš, 1568 – 1572 - Škoda Peter Pavol, 1572 – 1577 - Garay Pavol, 1577 – 1581 - Novák Mikuláš, 1581 – 1603 - Bánovský Juraj, 1603 – 1619 - Pyber Ján, 1619 – 1624 - Stankovič Ján, 1625 – 1627 - Ujvary Wolfgang, 1628 – 1637 - Köszeghy Ján, 1638 – 1642 - Pálfalvay Ján, 1643 – 1650 - Rehonczy Štefan, 1651 – 1660 - Szegedy František Leonard, 1661 – 1664 - Keller Ján, 1665 – 1667 - Gubassoczy Ján, 1669 – 1676 - Schleger Juraj, 1676 – 1687 - Peterffy Andrej, 1687 – 1719 - Pyber Ladislav, 1719 – 1730 - Olasz Pavol, 1730 – 1746 - Schmidt Juraj, 1746 – 1760 - Szentillonay Jozef, 1760 – 1771 - Okolicsányi Michal, 1771 – 1779 - Schwartzer Ján Ľudovít, 1779 – 1823 - Perényi Imrich, 1823 – 1831 - Miskolczy Martin, 1731 – 1842 - Kunszt Ignác, 1842 – 1871 - Schnell Juraj, 1871 – 1898 - Ocsovszky František, 1898 – 1916 - Halmoš Ignác, Dr., 1916 – 1942 - Zelliger Alojz, Mons., 1942 - 1945 - Lazík Ambróz, ThDr., k r. 1946 - Kubala Vladimír, 1947 – 1953 - Augustín Raška, Mons. Prof. (1951 – 1953 mimo pastorácie, zastupoval ho Lazík Ambróz, Dr.), 1954 – 1959 - Packa Vojtech, Dr., 1959 – 1972 - Malec Ján, Mons., 1972 – 1975 - Hollý Ján. Mons., 1975 – 1981 - Šatura Štefan, 1981 – 1995 - Slamka Jozef, Mons., 1995 – 2009 - Polák Imrich, Mons., 2009 –2013 - dekan – farár Kubinec Marcel,Mgr., kapláni: pred r. 1581 - kaplán Almáši Pavol, k r. 1927 - Raška Augustín, k r. 1927 - Neuber František, pred r. 2010 - Bazala Radoslav, ICLic., pred r. 2010 - Naštický Radovan, pred r. 2013 - Vida Ján, Mgr., pred r. 2013 - Gula Peter, Mgr., ostatní: niekedy medzi r. 1700 a 1736 - Timon Samuel, SJ, Dr., 1749 - 5.1.1757 (kedy zomrel) - profesor filozofie na gymnáziu Dvorák Julián, Préthy Ján, niekedy medzi r. 1770 a 8. 6. 1826 (kedy zomrel) v Trnave, profesor filozofie na gymnáziu 1787 aj k r. 1796 - tajomník arcibiskupského vikariátu Bernolák Anton, k r. 1793 - asesor, prefekt seminára Döme Karol, po r. 1802 - profesor dogmatiky a zástupca riaditeľa kňazského seminára Adamkovič Michal, 1820 - kazateľ Albach Jozef Stanislav, niekedy medzi r. 1830 - 1866 - Lippay Ján, SJ, k r. 1912 - vo františkánskom kláštore: Medlen Wolfgang, Miczély Valér, Stefánovic Vojtech, Vinkovics Viktor, Csulen Klaudius, cca do r. 1950 - klerik malého seminára Laca Vendelín, 1. 8. 1998 - správca (jezuitského) kostola Šatura František, SJ, ThDr., RNDr., 1990 - novicmajster SJ Csontos Ladislav, 1994 - výpomoc Labjak Stanislav, 1994 - (1995) - magister novicov SJ Šuppa Jozef, ThLic., SJ, 1998 - 2001 - postgraduálne štúdiá žurnalistiky na Tnavskej univerzite v Trnave Zasępa Tadeusz, k r. 2005 - vikár kláštora, odborný asistent na Filozofickej fakulte TU v Trnave Tkáčik Ladislav, odb. as., Mgr., PhD., OFM Cap, 2009 – 17. 12. 2011 (kedy zomrel) – na odpočinku Polák Imrich, Mons., bratia klerici, novici: Borván Pelbartus, Fidrik Rafael, Janyik Ján, Daniel Koloman, Haverla Hyacint, Gáger Theobaldus, Soós Daniel, Valachovics Filip, 2. 7. 2006 – diakon v Katedrále sv. Jána Krstiteľa Streicher Andrej, Mgr., RODÁCI: Fabricius de Bori Matej (narodený 24. 2. 1743), Dvorák Julián, Kiszely Martin (narodený v Trnave, ordinovaný v r. 1781), Dvorák Ján (25. 6. 1764), Devald (Divald) Ján (narodený v r. 1774), Haulík Juraj Albert, ThDr., kardinál, narodený 20. 4. 1788, Medovič Michal (18. 9. 1929), Nagy Jozef (21. 9. 1943), Solčány Pavol (1. 6. 1947), Vojtko Stanislav, s.vojtko@institutrodiny.sk, Stanislav.Vojtko@frcth.uniba.sk, (8. 9. 1953), Zsidó János (27. 5. 1954), Kiss Ondrej (5. 12. 1955), Zvolenský Stanislav (17. 11. 1958), Ciutti Irenej (9. 1. 1960), Adamus Ján, adamus@zutom.sk, (17. 11. 1960), Benedikovič Štefan (22. 9. 1963), Oravský Vladimír (29. 9. 1963), Hitka Peter (26. 11. 1964), Korec Svetozár (5. 2. 1965), Kuľka Tomáš (17. 7. 1966), Bučány Peter (10. 6. 1967), Pleva Vendelín (28. 6. 1967), Bukovský Branislav (13. 2. 1968), Vančo Miroslav (11. 6. 1968), Žitňanský Ivan (26. 2. 1969, resp. 26. 6. 1969), Šottník Andrej (5. 12. 1969), Skala Jozef, ita.tf@za.sanet.sk, jozefskala@yahoo.it, jozefskala@gmail.com, (22. 3. 1971), Veselský Peter (20. 5. 1974), Hužovič Jozef (narodený 29. 3. 1974 v meste Trnava, pochádza z Opoja), Benkovský Ján, jbenkovsky@gmail.com, (21. 10. 1975), Vnučko Peter (narodený 19. 7. 1976 v meste Trnava, pochádza z mesta Hlohovec), Lovaš Karol (1. 10. 1976), Drška Pavol (5. 1. 1978), Slezák Jozef (25. 12. 1978 v meste Trnava, pochádza z Križovian nad Dudváhom), Kročka Martin (narodený 2. 12. 1980 v meste Trnava, pochádza zo Senca), Nižnánsky Michal (narodený v meste Trnava, ordinovaný 29. 5. 2009 vo veku 28 rokov), Šaškovič Radoslav (25. 9. 1982), Minarovský Pavol (narodený v r. 1983 v meste Trnava, Hlavna Miroslav (narodený v meste Trnava, pochádza z farnosti Šulekovo, 2009 – absolvent kňazského štúdia), pochádza z Hlohovca), Porubský Andrej (30. 7. 1984), Škrabák Igor (ordinovaný v r. 2011), HROBY KŇAZOV: Almáši Pavol (zomrel 13. 9. 1621, pochovaný je v Dóme sv. Mikuláša), Préthy Ján (5. 1. 1757), Bernolák Ondrej, st., SJ, PhDr., univerzitný profesor (21. 7. 1788), Dravecký František (18. 6. 1802), Dvorák Julián (8. 6. 1826), Ďurček Andrej (17. 7. 1876), Nemečkay Štefan (17. 6. 1884), Bezák Jozef (9. 1. 1901), Klempa Šimon (1903), Kiss Dezider (31. 7. 1954), Magdolen Štefan (3. 8. 1997), Rúčka Ľubomír (26. 6. 1999), Gomboš Ján, SJ (zomrel 31. 5. 2003 v Cerovej, pochovaný je na Kamennej ceste), Dubovský Peter, Mons., biskup, SJ (zomrel 10. 4. 2008 v Ivanke pri Dunaji, pochovaný je v Trnave v krypte katedrály svätého Jána Krstiteľa), Záň Peter Ján, OFM, ThLic. (zomrel 24. 2. 2010, pochovaný je na cintoríne v Trnave, na Kamennej ceste), OBYVATEĽSTVO: 30 000, rím. kat.: 20 000, 336 krstov, 205 sobášov, 258 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Dóm sv. Mikuláša - nedeľa: 9:00 (lat.), 10:30 (detská), 18:30, pondelok - piatok: 7:30, 16:00 (šk. rok), sobota: 10:00, Katedrála sv. Jána Krstiteľa - 7:30 9:30 11:30, Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice nedeľa: 8:00, 7:00, 11:00, Františkánsky kostol sv. Jakuba, www.ofm.sk - nedeľa: 6:00 8:00 10:00, 18:00, pondelok - sobota: 6:00, 18:00, Paulínsky kostol sv. Jozefa - denne: 9:00, Uršulínsky kostol sv. Anny (uršulínky), Hviezdoslavova 10 - nedeľa: 7:00, 10:00 (gréckokatolícka sv. Liturgia), pondelok - sobota: 6:45, Kostol sv. Heleny (Slúži aj ako gréckokatolícky chrám a tiež ako policajný kostol) - nedeľa: 8:00, pondelok - sobota: 6:15, Kaplnka Sv. Kríža (nemocnica) - nedeľa: 9:00, prvý piatok: 16:00, Kaplnka Sv. Kríža (malometrážne byty) - nedeľa: 16:00, INÉ KAPLNKY: Trnavskej Panny Márie (18. stor.), Sedembolestnej Panny Márie (v jednej z 2 vyššie uvedených sú pravidelné sv. omše ako v Kaplnke sv. Panny Márie každú sobotu o 10:00, Narodenia sv. Jána Krstiteľa (15. stor.), Kaplnka sv. Kríža (nemocnica) - nedeľa: 9:00, 1. piatok: 16:00, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava, skola@doskaltt.svspn.sk, Františkánsky kláštor, Františkánska 1, 917 01 Trnava, tel. č.: 033/ 551 12 11, www.ofm.sk , Cirkevné gymnázium Angely Merici, www.gamtt.sk , Kongregácia dcér Božskej lásky, Halenárska 8, 917 01 Trnava, sr. M. Daniela, FDC, provinciálna predstavená, Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža, Katolícka jednota Slovenska, Spoločenstvo mladých pri hrubom kostole, www.hrubaci.sk, SOŠ bl. Laury, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava, skola@doskaltt.svspn.sk, Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava 1, tel.: +421-903/ 402 133, +421-33/ 551 13 97, 551 27 04, tel./ fax: +421-33/ 551 13 96, e-mail: battarci.charita@stonline.sk, Z HISTÓRIE: Farnosť zriadená v 11. stor., Trnavský dóm začali stavať 6. 7. 1074, matriky vedené od r. 1650, 29. 6. 1674 bol dokončený kostol sv. Michala, ktorý bol postavený pre Slovákov (KN 26/79) - bol potom zbúraný alebo presvätený? 1. 8. 1942 bola Farnosť sv. Mikuláša rozdelená, boli vyčlenené dve nové farnosti; Trnava-Tulipán a Trnava-Kopánka

Zoznam farností okresu Trnava

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.